Aurora Live Info – Mon Nov 15 21:15:08 +0000 2021

Active geomagnetic conditions (Kp4)
Threshold Reached: 21:00 UTC
hV2AmetU9m

(UTC: Mon Nov 15 21:15:08 UTC)